UdviklingVejen

Årsmøde 2018 med generalforsamling


Dato og tid

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 15:45 til 21:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 08:00

Sted

Rødding Centret
Søndergyden 15
6630 Rødding
Denmark

Arrangør

UdviklingVejen
+45 73848500
uk@udviklingvejen.dk



Onsdag den 21. marts inviterer UdviklingVejen til Årsmøde 2018 med generalforsamling. 

I år foregår generalforsamlingen i Rødding Centeret, hvor der vil være oplæg om Branding og bosætning v/Publico.
Efterfølgende vil der være tre-retters middag på Hotel Rødding, hvor årets erhvervspris vinder bliver kåret,  og Asger Fredslund fra Siriuspatruljen kommer og fortæller om Samarbejde gennem tillid.

Program:
Kl. 15.45
Ankomst og registrering i Rødding Centeret

Kl. 16.15
Generalforsamling iht. dagsorden (se nedenfor)

  Branding og bosætning v/Liv Andersen - Publico
Kl. 17.30
Pause & networking - velkomstdrinks på Hotel Rødding

Kl. 18.00
Tre-retters menu

Kl. 18.40
Overrækkelse af årets erhvervspris

Kl. 20.00
Samarbejde gennem tillid v/Asger Fredslund - Siriuspartner

Kl. 21.30
Tak for i dag. Der er mulighed for at blive og netværke til kl. 22.00



Liv Andersen, Publico
Se mere på www.publico.dk

Asger Fredslund, Siriuspartner
Se mere på www.siriuspartner.dk



Den formelle generalforsamling afholdes kl. 16.15 - 17.30 med følgende dagsorden: 

  • Valg af dirigent. 
  • Formandens og direktørens beretninger om UdviklingVejens aktiviteter i det forløbne år. 
  • Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse. 
  • Beslutning om kontingentets størrelse for det næstfølgende kalenderår. 
  • Orientering om budget. 
  • Valg af medlemmer til repræsentantskabet i henhold til vedtægternes § 4. 
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af revisor. 
  • Evt. 
Du har som medlem af UdviklingVejen én stemme på generalforsamlingen.

Ønsker du at indstille kandidatur til valg til repræsentantskabet, så kontakt Ulrik Kragh på mail: uk@udviklingvejen.dk  eller tlf. 24 61 53 83 senest 8 dage før generalforsamlingen.

Se UdviklingVejens regnskab og budget her...
Se UdviklingVejens vedtægter her...

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UdviklingVejen
+45 73848500
uk@udviklingvejen.dk